gönüllü faaliyetleri

Todav, tüm faaliyetlerini gönüllülük esasıyle yürütür. Dünyanın dört yanındaki onlarca ülkede faaliyet yürütebiliyorsak bu önce Allah’ın izni, sonra yüzlerce gönül dostumuzun duası ve desteğiyledir. Todav’yı misyonuyla birlikte var eden, varlığım davam ettermesini sağlayan temel unsur gönüllülerimiz ve hayır severlerımizdir.