sağlık projeleri

 

İnsan sağlığının ve neslinin korunması tüm dünyaca bilinen ortak değerdir.bütün zor şartlara, savaşlara, afetlere, ambargolara, yoksulluğa ve fakirliğe karşı bütün insanlık, sorumluluk bilinci içinde ortak hareket ve tavır belirlemelidir.

Bütün bu şartları hemen hemen yaşayan IRAK halkına sağlık hizmetleri, ilaç yardımı, tıbbi malzeme, ameliyathaneler, gönüllü sağlık personeli Temin etmek bu ve bunun gibi ihtiyaçlara cevap vermek, ancak vakıf bünyesinde emek harcayarak, maddi destek sağlayarak yapılabilir.bunların karşılığında şüphesiz bir kalkan olan insanların duası tek beklentimizsir. Cennet kapıları dua açılır.

Bu nedenle çok yerde sağllık ocakları, poliklinikler ve diş üniteleri hizmet vermektedir.

Sağlığı tehdit eden olumsuz şartların ortadan kaldırılması, özgür ve bağımsız bir toplumun oluşturulması yolunda gayret göstermek insanlığın icabıdır. Bizler de en azından geçim sıkıntısı, hastalıklar ve diğer dertlerden muzdarip IRAK halkına hem dualarımızla hem de emeğimizle yardım etmeye devam edeceğiz.

 

 

((komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir.))