TÜRK VE ORTADOĞU DAYANIŞMA VAKFİ (TODAV) 28/3/1995 tarihinde 22 asli hukuk mahkemesinin 1995/242 sayılı kararı gereğince kurularak, ırak ve türkiye’deki muhtaçlara, insanların dertlerini hafifletmek için kurulan diğer kurumlara dayanışma içinde acil yardım ve destek rolünü üstlendi.

 

VİZYONUMUZ :

Yeryüzünde adaletin ve iyiliğin hâkim olması için mağdur olan insanların ve muhtaç tüm insanlara insani yardımı ulaştırarak onurlu bir yaşam sunmak. İyiliği her zaman her yerde  yaşatmak. insanların faydasını düşünebilen bir gençliğin yetişmesine katkıda bulunmak en temel misyonumuzdur.

 

MİSYONUMUZ :

TÜRK VE ORTADOĞU DAYANIŞMA VAKFI  Dünyada ve bizim ülkemizde muhtaç insana ırk, dil, din, siyasi görüş farkı gözetmeksizin, tüm insanları bir görür.ve Bunların sıkıntılarını hafifletmek . diğer gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde faaliyetlerine devam etmektedir. ülkemizin geleceği ve dünya barışına sağlayacağı katkıyı önemseyen uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur.

 

 

 

ÇALIŞMA İLKELERİMİZ :

Öncü olmak

Toplumlar arasında köprü olmak.

adil bir dünyanın yeniden inşasına katkıda bulunmak.

Emaneti en uygun şekilde kullanmak.

Şeffaf olmak.

hizmeti öne çıkarmak.

Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan yardım etmek.